YFM ’08

No Player Appearances Goals
    J1 NC EC J1 NC EC
1 Tetsuya Enomoto 2 2 0 0 0 0
3 Naoki Matsuda 2 2 0 0 0 0
4 Yuzo Kurihara 2 2 0 0 0 0
6 Ryuji Kawai 0 0 0 0 0 0
7 Hayuma Tanaka 2 2 0 0 1 0
8 Lopes 2 2 0 0 0 0
9 Roni 1 2 0 0 0 0
10 Koji Yamase 2 0 0 0 0 0
11 Daisuke Sakata 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0
13 Takanobu Komiyama 2 1 0 1 0 0
14 Kenta Kano 0 0 0 0 0 0
15 Hideo Oshima 2 1 (1) 0 2 0 0
16 Yukihiro Yamase 0 (1) 0 0 0 0 0
17 Shingo Hyodo 0 1 0 0 0 0
18 Norihisa Shimizu 0 (1) 1 0 0 0 0
19 Takashi Inui 0 0 (1) 0 0 0 0
20 Kota Mizunuma 0 1 (1) 0 0 0 0
21 Daijiro Takakuwa 0 0 0 0 0 0
22 Yuji Nakazawa 2 0 0 0 0 0
23 Masakazu Tashiro 0 0 0 0 0 0
24 Takashi Kanai 0 0 0 0 0 0
25 Fumiya Yamamoto 0 0 0 0 0 0
26 Yusuke Tanaka 2 2 0 0 0 0
27 Yosuke Saito 0 0 0 0 0 0
28 Nobuhisa Urata 0 0 0 0 0 0
29 Aria Jasuru Hasegawa 0 2 0 0 0 0
30 Shohei Ogura 0 0 0 0 0 0
31 Hiroki Iikura 0 0 0 0 0 0
32 Kenta Furube 0 0 0 0 0 0
33 Daiki Umei 0 0 0 0 0 0
34 Taku Ishihara 0 0 0 0 0 0
35 Takashi Amano 0 0 0 0 0 0
36 Yota Akimoto 0 0 0 0 0 0
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s